Comunicat Protocol entrenaments al Camp de futbol Josep Seguer a PORTA TANCADA.