Han començat les obres de desmuntatge de les cadires de les grades del camp de futbol i el muntatge de les noves.