Puja del Filial! En Pedro s’hi va incorporar a meitat de la temporada passada procedent de la Molletense, enguany s’incorpora al primer equip per aportar la seva gran qualitat tècnica! Benvingut! #somparets #somformacio #vaparetsva